Installationsgolv

SKYDDA dina el- och kommunikationsledningar med ett ställverksgolv. Byggakustiks golvlösningar är konstruerade för att tåla tunga laster, även vid stora höjdskillnader mellan det underliggande och det nya golvet.

Vi behov kan golvplattorna enkelt tas bort för snabb tillgång till kabelutrymmen. Slitytor finns i många utföranden som t.ex. antistatic och halvledande.

Byggakustik erbjuder även en mängd tillbehör, som plattlyftare, inklädnader, kabelgenomförningar mm, som gör det lätt att bygga vidare när behoven ökar.

Vi har idag ett samarbete med Bergvik Flooring AB. Tillsammans kan leverera och montera svenska kvalitetsgolv. Alltid med 5-års garanti.