Kontakt

Byggakustik i Karlstad AB
Box 5225, 650 05 Karlstad

Besöksadress: Pelletsgatan 3
Telefon: 054 - 85 06 70
Telefax: 054 - 85 06 80

Ledning

VD: Roger Olsson
Tel: +46 54 85 06 70
Fax: +46 54 85 06 80
Mobil: 070-565 70 90  
E-post: roger@byggakustik.se