Nyhetsarkiv

Förskola Alster

Barnomsorgen i Alster är idag utspridd på olika platser och området beräknas växa de kommande åren. Därför byggs nu en ny förskola med 6 avdelningar. Förskolan är belägen i skogsmiljö och är ritad för att passa in där och för att så mycket som möjligt av skogen ska bevaras. Bygget är i full gång och inflyttning beräknas ske i september/oktober 2013.

alster

Storlek: ca 1300 kvm
Beställare: Karlstads Kommun
Byggare: Skanska Sverige AB

 

På vårt ansvar ligger samtliga undertak.

Tillbaka