Nyhetsarkiv

Hedenpannans adminastrativa avdelning

Hedenpannans adminastrativa avdelning i karlstad renoveras och byggs ut.

Storlek: ca 650 kvm
Beställare: Karlstads Energi
Byggare: Skanska Sverige AB

Tillbaka