Nyhetsarkiv

Hidinge skola

Hidinge skola ligger 20 km utanför Örebro strax utanför Lanna i Lekebergs kommun. Skolan är omgiven av en mycket fin utemiljö med stor skolgård, både med asfalt och stora grönytor samt en stor och vacker skogsdunge som används av både fritids och skolan.

Under läsåret 2014-2015 har skolan byggts till och de äldre delarna byggs om under vårterminen 2015.

Infyttning i de nya lokalerna skedde i och med vårterminens start. Det nya tillagningsköket är i bruk och elever och personal är mycket nöjda med att få maten tillagad på plats. Nu ser vi fram emot höstterminen då hela skolan beräknas stå klar. Intill skolan byggs en ny idrottshall som beräknas stå klar i augusti 2015.

Vi har fått förtoendet att montera undertaket i skolan och idrottshallen.

Yta undertak: +3500kvm

Byggare: ByggDialog AB

Beställare: Lekebergs kommun

Tillbaka