Nyhetsarkiv

Lillängsområdet

Husen är byggda på mitten av 70-talet och det är nu dags för en uppfräschning. 

Vi har grävt runt husen på Vattenverksvägen för nya kulvertledningar som skall försörja alla hus med värme, vatten och avlopp. Vi kommer att tilläggsisolera och det blir nya fasader, nya fönster och förlängda balkonger med nya räcken.

En hel del kommer att göras invändigt också bland annat nytt elsystem och nytt värmesystem med nya radiatorer. Det blir helt nya badrum och i samband med detta sker stambyte.

Arbetet sker i etapper. Etapp 1 omfattar Vattenverksvägen 7-11. I nästa etapp kommer vi till Lillängsvägen 8-12 för att slutligen renovera Lillängsvägen 47-51. Vi räknar med att komma igång med etapp 2 under september månad med start på Lillängsvägen 8. Till etapp 3 omfattande Lillängsvägen 47-51 kommer vi först under år 2015 men att vi kommer att gräva för kulvert redan nu under sommaren.

Vår förhoppning med ombyggnaden är att hyresgästerna skall komma hem till ett område som känns modernt och fräscht där man är stolt att bo.

Vi har fått förtroendet att montera innertaket.

Byggare: Skanska

Beställare: Hammarö Kommun

Tillbaka