Nyhetsarkiv

Nykroppa skola

Nykroppa skola är en liten skola, vilket innebär en trygghet för barnen. Skolan har elever från förskoleklass upp till och med det sjätte skolåret. På skolan finns också fritidshem.

Nu renoveras skolans lokaler och vi har fått förtroendet att montera innertaket.

Byggare: Skanska

Beställare: Filipstads kommun

Tillbaka