Om rumsakustik

RUMSAKUSTIK beskriver lokalers egenskaper sett till fördelning och dämpning av ljud. Akustik, ljudreflexer och efterklang avgörs av en mängd faktorer som exempelvis rummets storlek, dimension och form.  

Vid byggnation påverkas rumsakustiken med hjälp av rätt byggteknik samt genom nyttjande av olika ljudabsorberande material. Akustikreglering är en viktig faktor vid byggandet av hörsalar, koncertarenor och evenemangslokaler men också vid byggnation som skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer.