Rätt byggteknik absorberar ljudet

LJUDABSORBTION är numera en obligatorisk fråga vid all byggnation. Inte minst vid byggandet av offentliga miljöer omgärdas byggarbetet av ett omfattande regelverk.

I inomhusmiljöer där många vistas placeras ljudabsorbenter i form av plattor av mineralull eller liknande i ofta i taket men också i väggar och golv. Plattorna "suger upp" ljudet och hindrar det från att spridas. Tekniken reducerar på så sätts efterklangen och negativa reflexer i rummet. Valet av material och absorbenttyp avgörs av ljudets frekvens och rummets egenskaper. 

BYGGAKUSTIK är specialister på ljud. Vi har tillgångs till marknadens bästa ljudabsorbenter och har över tjugo års erfarenhet av professionella montage.