Vi bygger miljöer där människor mår bra

BULLER i alla former är något vi helst undviker. Långvariga vistelser i dåliga ljudmiljöer kan orsaka svåra hörselproblem, men också stressrelaterade, medicinska konsekvenser som högt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning och försämrad blodcirkulation. De indirekta följderna är lika allvarliga. Konsekventa missljud leder ofta till en stressfylld arbetmiljö, irriterade medarbetare och dålig trivsel. 

Problemen går att åtgärda, allrahelst genom åtgärder vid ny- och ombyggnation. Med rätt teknik, smarta konstruktioner och rätt material i tak, väggar och golv skapas miljöer där människor trivs.