Undertak

ETT PROFESSIONELLT MONTERAT UNDERTAK fyller många syften. Takplattorna döljer på ett attraktivt sätt störande installationer för ventilation, el och belysning. Undertaket är dessutom avgörande för rumsakustiken och lokalens ljudmiljö.

BYGGAKUSTIK har över tjugo års erfarenhet av undertak. Vi vet vad som krävs och kan i nära samarbete med arkitekter och inredare skapa lösningar som ger ett lyft åt offentliga miljöer i sjukhus, kontor, restauranger, butiker, biosalonger och industrier. Våra lösningar är även vanliga vid ren bostadsbyggnation.

Samarbeten med marknadens starkaste leverantörer ger oss produkter av hög kvalitet, typgodkända med avseende på miljö och brandsäkerhet.