Väggar

BYGGAKUSTIK ERBJUDER kompletta väggsystem för snabb och enkel montering. Med smarta och flexibla systemlösningar – med glasade eller täta väggar – kan du snabbt agera vid plötsliga förändringar i lokalbehovet utan att äventyra byggekonomin. 

Moderna glasväggar släpper in dagsljuset och skapar öppna miljöer som upplevs rymliga och trivsamma. Kombinera öppna arbetsytor med avskärmade, "tysta" arbetsplatser för utrymmen där det anses nödvändigt. Öppna upp mot korridorer och gemensamma ytor och skapa luftiga och ljusa kontorsmiljöer. Färg och form anpassas efter interiören. Glasade partier/väggar kan med fördel användas för att framhäva detaljer i arkitekturen. 

Modulerna sammanfogas med dörrar och heltäckande väggar efter önskemål. Skjutdörrar, slagdörrar med eller utan glas samt olika hörnlösningar ingår i sortimentet. Glas och lister erbjuds med en rad olika beläggningar och kvaliteter.